Dette er tekstversionen af Operation for åreknuder i fuld bedøvelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Operation for åreknuder i fuld bedøvelse

Forside - Læs op - Sitemap


Operation for åreknuder i fuld bedøvelse


Hvad er åreknuder
Læs mere om, hvad åreknuder er.
 

Operationen
Ved operationen fjernes de dårligt fungerende vener. Venerne kan undværes uden problemer, da der er mange andre vener i benet.
Defekte årer kan løbe forskelligt, og de kan fjernes på flere måder. Operationen er derfor forskellig fra patient til patient, dog lægges ofte et længere snit i lysken eller i knæhasen samt mange små snit ved åreknuderne ned af benet.
 

Sådan forbereder du dig til operationen

Faste
Du skal møde fastende på operationsdagen.
Læs mere om fasteregler.

Medicin
Hvis ikke der er aftalt andet, skal du tage din sædvanlige medicin på operationsdagen, dog ikke medicin for sukkersyge og vanddrivende.
Læs mere om medicin.

Blodfortyndende medicin
Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du tage det, som du plejer.
I nogle tilfælde skal der tages en blodprøve dagen før operationen. Det giver vi dig besked om til forundersøgelsen.
 

Bad før operation
Læs mere om bad før operation.

Alle smykker, også piercinger, skal fjernes inden operationen.
 

Bedøvelse
Læs mere om før du skal bedøves.
 

Når du kommer til Veneklinikken


Er der ventetid
Der kan være ventetid fra din ultralydsscanning til operationen. Det er en god idé, at medbringe læsestof. Så virker ventetiden knap så lang.


Hvordan forholder jeg mig efter operationen?


Aktivitet


Forbinding

Bad


Støttestrømpe


Trådfjernelse
Du er syet med tråd, der skal fjernes hos egen læge 10-12 dage efter operationen. Husk at bestille tid til dette.


Smertestillende
Efter operationen kan du ofte have behov for smertestillende medicin. Dette udleveres inden udskrivelsen.


Hjemtransport
Bedøvelsen er stadig i din krop i op til 1 døgn efter operationen. Det betyder, at:

Læs mere om transport og befordringsgodtgørelse.
 

Sygemelding fra arbejde
Du kan genoptage dit arbejde efter 1-2 uger.


Kontrol
Vi indkalder dig til kontrol cirka 6 måneder efter operationen, med mindre andet er aftalt.


Komplikationer

Blødning
Når åreknuderne fjernes under huden, kommer der lidt blødning. Der kommer derfor nogen gul-blå-sort misfarvning af huden og eventuelt mindre, ømme blodansamlinger under huden. Disse forandringer forsvinder af sig selv i løbet af nogle få uger.
 

Nervepåvirkning
Mindre følenerver løber sammen med åreknuderne i underhuden. Disse følenerver kan påvirkes ved operationen. Sommetider kan der derfor komme et område på benet med nedsat eller ændret følesans. Generne forsvinder ofte igen.


Betændelse i operationssårene
Det forekommer sjældent.

Tegn på betændelse:

Hvis en komplikation til åreknudeoperation - meget mod forventning - er så alvorlig, at akut indlæggelse bliver nødvendig, skal dette ske på Karkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus (telefon 7636 2000) og ikke på et lokalt sygehus.


Spørg, hvis du er i tvivl
Kontakt Veneklinikken

 

Med venlig hilsen
Personalet i Veneklinikken
 

Send sikker e-mail til Veneklinikken via borger.dk.
Se mere om at sende sikker digital post til sygehuset her.

 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk