Dette er tekstversionen af Blodkræft
Klik her for at komme til den grafiske version af Blodkræft

Forside - Læs op - Sitemap


Blodkræft


Blodkræft (leukæmi)

Hæmatologisk Afdeling varetager udredning af alle leukæmiformer i samarbejde med Patologisk Institut på Odense Universitetshospital.
Diagnosen stilles ved knoglemarvsundersøgelse.
Leukæmi inddeles i kroniske former, hvor behandlingen varetages af vores afdeling, og akutte former (Akut myeloid leukæmi og Akut lymfoblastær leukæmi), hvor behandlingen varetages af Hæmatologisk Afdeling X på Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.

Kronisk myeloid leukæmi
Denne leukæmiform er karakteriseret ved en særlig fejl i cellen, som er specifik for sygdommen og som behandles med såkaldte tyrosinkinasehæmmere - stoffer der berøver kræftcellerne deres energiforsyning.

Kronisk lymfatisk leukæmi
Denne form for leukæmi er den hyppigste forekommende på vores afdeling. Sygdommen er karakteriseret ved, at den i reglen forløber fredeligt over mange år. Dog vil der hos en del patienter komme et tidspunkt, hvor sygdommen skal bringes i ro ved behandling. Behandlingen kan hos yngre patienter være tabletbehandling i kure kombineret med antistofbehandling. Hos ældre patienter gives ofte anden kemoterapi i tabletform som fast daglig behandling.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk