Dette er tekstversionen af Sengeafsnit D2 - blodsygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Sengeafsnit D2 - blodsygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Sengeafsnit D2 - blodsygdomme


Hæmatologisk sengeafsnit har 8 senge til rådighed, hvor patienter modtages hele døgnet.

Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akut Modtagelse (FAM), hvor behandlingen påbegyndes før overflytning til sengeafsnittet. Du kan læse mere om indlæggelse under Praktiske oplysninger
Udredning og planlægning af behandlingsforløb foregår i et tæt samarbejde mellem afdelingens personalegrupper med patienten i centrum.


Pleje og behandling
Inden for sygeplejen er der udpeget ansvarspersoner, hvis opgave det er at holde afdelingens plejepersonale opdateret om den nyeste sygeplejeviden. Dette kunne fx være indenfor sår, ernæring eller mundpleje.

Afdelingen gennemfører selvstændigt (og med samarbejdspartnere) også forskellige projekter. På nuværende tidspunkt arbejder vi blandt andet med et musik-projekt, som du kan læse mere om her.

Det har således høj prioritet for afdelingen at kunne levere ikke blot behandling, men også sygepleje af høj kvalitet.
Denne prioritering afspejler sig også i afdelingens værdigrundlag.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk