Dette er tekstversionen af Information om tidligt hjemmeophold
Klik her for at komme til den grafiske version af Information om tidligt hjemmeophold

Forside - Læs op - Sitemap


Information om tidligt hjemmeophold


Information om tidligt hjemmeophold
Forudsætningerne for tidligt hjemmeophold

Hvis barnet opfylder disse forudsætninger, kan den sidste del af behandlingen foregå i eget hjem.


Hvad er tidligt hjemmeophold?
I er hjemme i vante omgivelser, hvor barnet skal lære at spise hele måltider ved bryst eller flaske og trives med det.
Det er en periode, som kræver tid og tålmodighed, men samtidig en periode, hvor I lærer jeres barn godt at kende, og har mulighed for at være samlet som familie.

Efter I er blevet udskrevet, får I en åben indlæggelse. Det betyder, at I kan kontakte afdelingen 24 timer i døgnet.
I bliver også tilknyttet et THO - team, der består af sygeplejersker fra afdelingen.
Det første besøg tilbydes, som et hjemmebesøg, hvor sygeplejersken kommer til jer.

Efterfølgende vil det være jer, der kommer i afdelingen eller besøget foregår via telemedicin via en videokonference. I kan låne en vægt med hjem fra afdelingen.

Der planlægges med to besøg i ugen.


Før udskrivelse
Inden I kommer hjem, er det vigtigt, at I er fortrolige med jeres barn.
 

Besøg ved sygeplejersken i hjemmet eller i afdelingen


Livet derhjemme
Barnet skal beskyttes mod infektioner, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på at have rene hænder ved kontakt med barnet.
 

Ro til at gro
I skal være opmærksomme på, at jeres barn har andre behov end børn født til tiden. Jeres barn kan nemt blive stresset og overbelastet, fordi det har svært ved at sortere i sanseindtryk. Derfor skal I beskytte jeres barns sanser ved at holde hjemmets rytme fast og roligt. Skulle jeres barn være mere urolig / eller svært ved at spise, kan I overveje, om det er fordi barnet har været udsat for rigelig mange stimuli.

Det kan være en fordel, at I inden udskrivelsen har talt igennem, hvordan hverdagen bedst kan fungere for jeres familie, så der er afsat tid til hverdagens gøremål og pasning af jeres lille barn hjemme.
Overvej hvordan I kan bruge jeres netværk i forhold til at få hjælp til fx madlavning, rengøring, tøjvask, indkøb og eventuel pasning af større søskende. Hvis der er større søskende, er det vigtigt, at de inddrages og får ekstra opmærksomhed i denne periode.
 

Når jeres barn er vågent
Det er vigtigt, at jeres barn har det tilstrækkelig varmt, så det er veltilpas og ikke bruger for meget energi på at holde sig varm.

I barnevogn
Jeres barn må først komme ud i barnevognen, når det vejer over 2 kg og kun op til ½ time af gangen, når det vejer mellem 2-3 kg.
Når jeres barn vejer over 3 kg, må det sove ude i barnevognen, hvis vejret tillader det. Anbefaler dog ikke, at barnet

ligger i barnevogn ude i to - cifret frostgrader eller meget tåget vejr.
      

Hud mod hud
Når I kommer hjem, har jeres barn fortsat rigtig god gavn af at ligge hud mod hud hos jer.
Det er en god idé, mindst én gang i døgnet, at ligge med barnet, hvor det kun har ble på, og I har nøgen overkrop. Det fremmer tilknytningen imellem jer og barnet.

Mælkeproduktionen stimuleres og fremmer barnets lyst til at sutte, tænk på de 4 H´er i fht. amning.
 

Motorik/lejring
I skal være opmærksomme på barnets lejring i seng/vugge, så barnet støttes, hvis det har behov for det.
Barnet skal ligge på ryggen og sove, men må gerne få støtte fra sengen/vuggens kanter, så det føler sig tryg.
Når barnet er vågent, er det godt at træne maveleje.
I kan også få vejledning af afdelingens fysioterapeut omkring lejring og stimulering i forhold til barnets motoriske udvikling.
 

Afslutning af tidligt hjemmeophold
Forløbet afsluttes, når jeres barn spiser hele sit behov ved bryst eller flaske og tager tilfredsstillende på i vægt.
Når tiden nærmer sig, kan I selv tage kontakt til jeres sunehedsplejerske og aftale en tid med hende.
Sundhedsplejersken får altid skriftligt besked på, at I er afsluttet fra sygehuset.
 

Sikker hjemtransport
I skal anskaffe jeres egen lift eller autostol før udskrivelsen fra Mor-barn Centeret.
Bilen som barnet transporteres i, skal være forsynet med godkendt sele.
Se Rådet for Sikker Trafik, som har særlige anbefalinger for transport af for tidligt fødte børn -  www.sikkertrafik.dk.
Ved spørgsmål om transport af barnet i bil kan I få råd og vejledning af afdelingens fysioterapeut.
 

Ved behov for hjælp

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk