Dette er tekstversionen af Svangerskabsafbrydelse - medicinsk eller kirurgisk abort
Klik her for at komme til den grafiske version af Svangerskabsafbrydelse - medicinsk eller kirurgisk abort

Forside - Læs op - Sitemap


Svangerskabsafbrydelse - medicinsk eller kirurgisk abort


Valg af abortmetode
Indtil graviditetsuge 12 kan svangerskabsafbrydelse foregå på 3 forskellige måder:


Forundersøgelse i Ambulatorium for Kvindesygdomme
Her får du en samtale, taget blodprøver, skrevet journal samt foretaget en scanning gennem skeden, som skal fastslå, hvor langt du er henne i din graviditet.
Den endelige beslutning om abortmetoden træffes sammen med dig til forundersøgelsen.


Anbefalinger


Fremtidig prævention
Under forundersøgelsen vil vi også tale med dig omkring fremtidig prævention.
Læs mere her 

Klamydiapodning

Hvis du er under 30 år, er du blevet podet for klamydia hos din egen læge. Klamydia er en bakterie, som ofte er årsag til underlivsbetændelse. En ubehandlet klamydiainfektion kan gøre det vanskeligt at blive gravid på et senere tidspunkt. Det er vigtigt, at du kontakter din læge og får svar på podningen inden aborten.


Kirurgisk abort fra graviditetsuge 9
Indgrebet foregår i fuld bedøvelse.
Livmoderhalsen udvides og graviditetsvævet suges ud. Selve indgrebet tager kun nogle få minutter.
Når du er velbefindende og har tilladelig blødning, kan du gå hjem. Du skal forvente en indlæggelsestid på 2-3 timer (i enkelte tilfælde kan indlæggelsestiden dog vare noget længere).
Da du på grund af bedøvelsen ikke må køre bil, skal du afhentes.
De første dage efter indgrebet kan der være lette menstruationslignende smerter og blødning.

 

Fordele og ulemper ved kirurgisk abort

Fordele ved kirurgisk abort


Ulemper ved kirurgisk abort


Medicinsk abort i eget hjem før graviditetsuge 9
Ved denne abortmetode, skal du være tidlig gravid og have en voksen hos dig på dag 3.


Dag 1
Denne dag indtager du den første abortpille. Abortpillen sætter graviditeten i stå.
Resten af den medicinske behandling medgives.


Dag 3: 'Abortdagen'
Her oplægger du tabletter i skeden, som får livmoderen til at trækker sig sammen og tømme sig.

Kontrol efter medicinsk abort i eget hjem før graviditetsuge 9
Alle kvinder, der vælger medicinsk abort i eget hjem, kontrolleres med blodprøver 7 dage efter aborten. Forløbet afsluttes via SMS, når vi har vurderet blodprøven.
Desuden skal enkelte kvinder have en indsprøjtning afhængig af blodtypen, og er her nødt til at møde op på Sengeafsnit for Kvindesygdomme D5 for dette.


Medicinsk abort under indlæggelse fra graviditetsuge 9
I Ambulatorium for Kvindesygdomme modtager/medgives du den første abortpille - alt afhængig af weekend eller helligdage.
To dage efter møder du på Sengeafsnit for Kvindesygdomme D5, hvor du får oplagt piller i skeden, som får livmoderen til at trække sig sammen.
Du skal forvente en overnatning på afdelingen, idet blødningen kan være kraftigere og kræver en udskrabning.
En læge kontrollerer, at du har aborteret, inden du udskrives. Denne kontrol foregår med en scanning gennem skeden.


Fordele ved medicinsk abort


Ulemper ved medicinsk abort


Råd og vejledning
Det er normalt, at nogen kan opleve en følelsesmæssig reaktion efter aborten. Vi opfordrer dig derfor til, at få talt oplevelsen igennem med nogen du har tillid til - gerne egen læge.


Med venlig hilsen
Personalet
 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk