Dette er tekstversionen af Om Kirurgisk afdeling
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Kirurgisk afdeling

Forside - Læs op - Sitemap


Om Kirurgisk afdeling


Kirurgisk afdeling består af:

 

Kirurgisk sengeafdeling 251

Kirurgisk sengeafdeling ligger på 2. sal. Afdelingen indeholder fem specialer og er delt i tre underafsnit: Urologi (vandladningsproblematikker), brystkirurgi, plastikkirurgi samt gynækologi, palliation (lindrende pleje og behandling) og onkologi.

 

Kirurgisk og Medicinsk mave-tarmafdeling D4

Mave-tarmafdelingen ligger på 4. sal i Bygning D. Afdelingen er delt i tre underafsnit med specialer i medicinsk gastroenterologi (medicinske mave-tarmlidelser), øvre mave-tarmkirurgi og nedre mave-tarmkirurgi. Afdelingen har regionsfunktion indenfor bariatri (gastric bypass).

 

Kirurgisk ambulatorium 242, Esbjerg

I ambulatoriet kan du komme til forundersøgelse f.eks. før operation, få foretaget undersøgelser f.eks. kikkertundersøgelse af tarmen eller komme til kontrol efter en indlæggelse. Kirurgisk ambulatorium 242 rummer specialet mave-/tarmsygdomme.

 

Kirurgisk ambulatorium 636, Esbjerg

I ambulatoriet kan du komme til forundersøgelse f.eks. før operation, få foretaget undersøgelser eller komme til kontrol efter en indlæggelse. Kirurgisk ambulatorium 636 rummer specialer indenfor sår, karkirurgi og urologi.

 

Kirurgisk og plastikkirurgisk ambulatorium, Grindsted
I ambulatoriet kan du blive udredt og behandlet for lidelser i mave/tarmkanalen, blandt andet ved hjælp af kikkertundersøgelser. Vi udfører forundersøgelse af patienter, som skal have foretaget plastikkirurgiske indgreb, såsom fjernelse af overskydende hud efter vægttab, hudtransplantationer og brystrekonstruktion. Vi tilbyder også dagkirurgi til patienter med lyske- og mavebrok.

 

Plastikkirurgisk klinik, Esbjerg
Er beliggende i Haraldsgade 7 a. Vi udfører forundersøgelse af patienter, som skal have foretaget plastikkirurgiske indgreb, såsom fjernelse af overskydende hud efter vægttab, hudtransplantationer og brystrekonstruktion.

 

Brystkirurgisk klinik
Er beliggende i Haraldsgade 7 a. I Brystkirurgisk klinik følger vi op på og samler svarene efter den kliniske mammografi. Vi varetager også diagnostik, forberedelse til og opfølgning på kirurgisk pleje og behandling. Desuden udføres andre undersøgelser bl.a. i forhold til lymfeknudediagnostik.

 

Stomiambulatorium
Stomiambulatoriet ligger på 2. sal. på afdeling 252. Vi varetager helhedsplejen i relation til stomipleje under indlæggelsen samt ambulant opfølgning. Derudover har vi konsulentfunktion til de øvrige afdelinger på Sydvestjysk Sygehus samt i hjemmeplejen.

 

Afdelingsledelse:

Ledende oversygeplejerske
Birgit Brodde
Telefon 79 18 23 02

Oversygeplejerske Birgit Brodde

 

Ledende overlæge
Christina Tinghus
Telefon 79 18 54 38

Christina Tinghus

 

 

Værdier og visioner

Vi arbejder ud fra Sydvestjysk Sygehus’ mål og værdigrundlag og værdierne

  • Åbenhed
  • Udvikling
  • Ansvarlighed
  • Professionalisme
  • Respekt

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk