Dette er tekstversionen af Sådan er det at arbejde hos os
Klik her for at komme til den grafiske version af Sådan er det at arbejde hos os

Forside - Læs op - Sitemap


Sådan er det at arbejde hos os


Diana Svejstrup, SSA
At arbejde som Social- og sundhedsassistent på Medicinsk Sengeafsnit, SVS Grindsted, giver en masse udfordringer. Man er en del af et team af læger og sygeplejersker, som i fællesskab løfter det faglige niveau.

På Medicinsk Sengeafsnit har vi mange kompetencer bla. ansvar for de daglige observationer, undervisning i div. lungemedicin, kan hjælpe med special sygepleje osv. Bliver brugt som ressource personer på forskellige tiltag og projekter i afdelingen, f.eks. sårpleje, hygiejne og terminalpatienter.

Med en stabil og imødekommende ledelse og personalegruppe, er der et dejligt arbejdsmiljø, som skaber inspiration og godt humør i en travl hverdag.

Birgitte Ammitzbøll, sygeplejerske
En spændende og afvekslende hverdag!

At arbejde som sygeplejerske på Medicinsk Sengeafsnit er både spændende og fagligt udfordrende. Da vi hele tiden har patienter med mange forskellige medicinske diagnoser, er der mulighed for at tilegne sig en bred faglig viden indenfor det medicinske område. Desuden er der akut modtagelse i afdelingen, hvilket skaber en afvekslende og spændende hverdag.

Som sygeplejerske på Medicinsk Sengeafsnit får du mulighed for at yde sygepleje tilrettelagt efter den enkelte patients behov og i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale at behandle patienterne både i den akutte fase og i det efterfølgende forløb. Alt i alt et udfordrende job i en afdeling fyldt med arbejdsglæde og godt humør.

At arbejde i Medicinsk Ambulatorium

At arbejde, som sygeplejerske i medicinsk ambulatorium er selvstændigt, udfordrende og meget spændende.

Vi har 4 specialer; Diabetes, gastromedicin, lungemedicin og kardiologi. Vi tilrettelægger det, så vi hver især kun har 2 specialer, hvor vi skal være opdateret.

Vi har mange forskellige opgaver, som alle er selvstændige sygepleje opgaver.

Vi har både korte ambulante forløb og lange, hvor kroniske patienter kommer i årevis til kontroller af deres sygdom.

Vi sætter kvaliteten af patientforløb og behandlingen af patienterne højt.

I medicinsk ambulatorium hjælper vi hinanden, vi har omsorg for hinanden og der skal være plads til hygge og humor.

 

Marianne Dahl, sygeplejerske i ambulatoriet


Lene Brodersen, diabetessygeplejerske
At arbejde som diabetessygeplejerske i Medicinsk ambulatorium er et meget selvstændigt arbejde, hvor patienterne bookes personligt til en.

Patienterne kommer typisk flere gange årligt så man får et godt kendskab til den enkelte patient, hvilket er en stor fordel når man som fagperson skal forsøge at hjælpe patienten til et godt liv med diabetes. 

I funktionen som diabetessygeplejerske skal man kunne lide at have fokus på den pædagogiske del af sygeplejen, men stor faglig viden inden for specialet er også nødvendigt i den daglige undervisning og vejledning af patienterne.

Opgaverne kan bestå af oplæring i blodsukkermåling, insulinjustering, fodundersøgelse og øjenscreening.


Planlægger og afvikler diabetesskole flere gange årligt, hvilket er en anderledes og spændende opgave.

Et udfordrende job i et godt arbejdsmiljø, med mulighed for sparring og udvikling af egne kompetencer. 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk