Dette er tekstversionen af Specialeansvarlige sygeplejersker
Klik her for at komme til den grafiske version af Specialeansvarlige sygeplejersker

Forside - Læs op - Sitemap


Specialeansvarlige sygeplejersker


De specialeansvarlige har det overordnede ansvar i forhold til udvikling af sygeplejekompetencer indenfor deres respektive område.

De tilbydes diplommoduler der tilpasses deres interesseområde og som kan hjælpe dem ledelsesmæssigt i funktionen.

De specialeansvarlige forestår undervisning i afdelingen i tæt samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk