Dette er tekstversionen af Sygeplejerske / SSA
Klik her for at komme til den grafiske version af Sygeplejerske / SSA

Forside - Læs op - Sitemap


Sygeplejerske / SSA


Medicinsk Sengeafsnit er en almen medicinsk afdeling, hvorfor sygeplejen er bred og rummer meget mere end diagnoser som KOL, diabetes og hjerte-karsygdomme. Derfor har vi i afdelingen synliggjort flere kerneområder der støtter op om patientklientellet, og de enkelte ansatte fungerer som ressourcepersoner indenfor den enkeltes interesseområde(r).

Inden for Medicinsk Afsnit har vi udviklet et undervisningsforløb for SSA og sygeplejersker, for at give den enkelte et kompetenceløft men også for at skabe fokus på den almene og grundlæggende sygepleje.
- Klik her og læs om undervisningsforløbet.


Læs mere :
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk