Dette er tekstversionen af Elever/studerende/redderelever
Klik her for at komme til den grafiske version af Elever/studerende/redderelever

Forside - Læs op - Sitemap


Elever/studerende/redderelever


Uddannelse af fremtidige kollegaer er en stor del af Medicinsk Områdes hverdag.

I Medicinsk Afdeling modtager vi i løbet af året:

Sygeplejestuderende 
På 1. 2. og 6. semester.

Social- og sundhedsassistent-elever, som er ude i deres første praktik
Læs mere om  afdelingen som praktiksted på: http://www.sydvestjysksygehus.dk/webmasterhandicap.asp?id=287132

Ambulanceredder-elever
Læs mere om uddannelsen på:  http://www.sydvestjysksygehus.dk/webmasterhandicap.asp?id=283307

Erhvervspraktikanter
Læs mere om dette på:
http://www.sydvestjysksygehus.dk/webmasterhandicap.asp?id=277533
 

Til afdelingen er der knyttet:

• Kliniske vejledere, som har det daglige ansvar for sygeplejestuderende

• Praktikvejledere, som har det daglige ansvar for social- og sundhedsassistentelever

• Vejleder, som har ansvar for ambulanceredder-elever

• Vejleder, som tager sig af erhvervspraktikanterne

• Uddannelseskonsulent, som er praktikansvarlig for alle uddannelser
 I Medicinsk Ambulatorium modtager vi i løbet af året:

Sygeplejestuderende på 4. og 6. semester 

• Social- og sundhedsassistent-elever
Er på få dages observationspraktik fra Medicinsk Sengeafsnit.

Til ambulatoriet er der knyttet:

• Kliniske vejledere, som har det daglige ansvar for forløbet, sammen med den studerende.

• Uddannelseskonsulent, som er praktikansvarlig.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk