Dette er tekstversionen af Reumatologisk Ambulatorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Reumatologisk Ambulatorium

Forside - Læs op - Sitemap


Reumatologisk Ambulatorium


Reumatologisk amb - vindueReumatologisk Ambulatorium 270

Her modtages patienter til udredning for og kontrol af reumatologiske inflammatoriske sygdomme, der ikke kræver indlæggelse.
Funktionen varetages af speciallæger eller læger under uddannelse. Derudover varetages ambulatorium funktionen af faste sygeplejersker med uddannelse indenfor specialet.

Besøgene i ambulatoriet er tilrettelagt således, at patienten så vidt muligt møder den samme læge og/eller sygeplejerske hver gang.

Vi har årligt godt 8000 besøg i ambulatoriet.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk