Dette er tekstversionen af Om Høreklinikken
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Høreklinikken

Forside - Læs op - Sitemap


Om Høreklinikken


Høreklinikken er tilknyttet Øre-næse-halsafdelingen og hører under Øre-næse-hals-afdelingsledelse.

Høreklinikken behandler årligt ca. 10.000 patienter.

Patienter henvises fra øre-næse-halsafdelingen og andre sygehusafdelinger, fra øre-næse-hals-læger og egen læge.

Der er p.t. 13 ansatte fordelt på 6 audiologiassistenter, 2 audiologiassistenelever,  og 4 sekretærer, 1 servicemedarbejder. I afdelingen er der desuden tilknyttet 1 læge.  

Høreklinikken behandler/kontrollerer også børn og der er ved disse undersøgelser også tilknyttet børne-høre/talepædagog.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk