Dette er tekstversionen af Økonomi og personale 2009
Klik her for at komme til den grafiske version af Økonomi og personale 2009

Forside - Læs op - Sitemap


Økonomi og personale 2009


 

Økonomiske nøgletal 2009
 

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)

 1.677.915

Sengedage*

 147.988

Antal indlagte 

41.286

Ambulante besøg** 

276.076

Gennemsnitlig liggetid i dage 

3,57

Antal disponible senge 

452

Belægningsprocent 

89,67

Hovedoperationer

 15.491

* eksklusiv raske nyfødte/ledsagere
** eksklusiv radiologi


Personaleforbrug 2009

Stilling (faktisk forbrugte fuldtidsstillinger) Antal
Plejepersonale 1194
Læger 321
Sekretærer 254
Bioanalytikere 148
Rengøringspersonale 136
Diverse *) 101
Administrativt personale 98
Portører 89
Køkkenpersonale 54
Teknisk personale 43
Fysio- og ergoterapeuter 44
Jordemødre 39
Uddannelse 20
SVS i alt 2541


*) Indeholder bl.a. 21 husassistenter beskæftiget i køkkenet, samt ca. 15 ansatte beskæftiget i Sygehusapoteket


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk