Dette er tekstversionen af Medicinsk Ambulatorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Medicinsk Ambulatorium

Forside - Læs op - Sitemap


Medicinsk Ambulatorium


 Medicinsk Ambulatorium - Forside

 

Ankomst til Medicinsk Ambulatorium
Ved ankomst til Medicinsk Ambulatorium henvender du dig ved skranken, hvor der sidder en sekretær og byder velkommen. Sekretæren vil anvise en plads i venteområdet.
Her møder du en sygeplejerske eller social og sundhedsassistent, som enten måler blodtryk, tæller puls og vejer/måler dig, eller blot viser dig videre til den planlagte aktivitet.

Almen Medicinsk Ambulatorium
Her tilbydes behandlinger som medicinering via blodbanen og blodtransfussion.
Der er desuden opfølgning efter indlæggelse på sengeafdelingen.

Lungemedicinsk Ambulatorium
Ambulatoriet modtager patienter til samtale med lungespecialister. Vi laver lungefunktionsundersøgelser, allergitester, vejleder i brug af diverse inhalationsmetoder og undersøgelser af iltindholdet i blodet.

Hjertemedicinsk Ambulatorium
Ambulatoriet modtager patienter til hjertescanninger (ekkokardiografi) og samtaler ved hjertespecialister (kardiologer). Vi påsætter hjertebåndoptagere og døgnblodtryksmålere som patienterne går med hjemme. Vi har kontrol af hjertesvigtspatienter og kontrol af patienter med atrieflimmer (forkammerflimren). 

Diabetes Ambulatorium
Ambulatoriet modtager voksne type 1 og type 2 diabetikere til individuelle samtaler med læge (endokrinolog), diætist og diabetessygeplejerske. Vi følger op på behandlingen, underviser i hensigtsmæssig kost, oplærer i at leve med diabetes, foretager undersøgelse af fødder og øjenscreening. Desuden afholdes diabetes skole ca. 3 gange årligt af 3 dages varighed, hvor både læge, diætist og sygeplejerske underviser.Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk