Dette er tekstversionen af Brørup Sygehus historie
Klik her for at komme til den grafiske version af Brørup Sygehus historie

Forside - Læs op - Sitemap


Brørup Sygehus historie


Brørup Sygehus blev taget i brug i 1908. Sygehuset havde fra starten 18 senge og et epidemihus med 12 senge. Sygehuset blev udbygget, efterhånden som behovene blev større.

Brørup Sygehus i gamle dage

I mange år var sygehuset fortrinsvis for kirurgiske patienter, da der ikke var ansat medicinske læger. De medicinske patienter blev tilset af en medicinsk konsulent et par gange om ugen.
Anæstesi- og røntgenafdelingen var ligeledes konsulentbetjent af overlæger fra Ribe Sygehus.

I 1983 blev sygehuset firedelt med 4 overlæger: en kirurgisk overlæge, en medicinsk overlæge, en radiologisk overlæge og en anæstesiologisk overlæge.

Sidste udbygning var i 1986, hvor der blev bygget en ny medicinsk sengeafdeling, kirurgisk ambulatorium og en ny moderne røntgenafdeling. Der var nu plads til 75 patienter på to kirurgiske og to medicinske sengeafdelinger.

Da Ribe Amtsråd ændrede sygehusstrukturen i 1988, blev fødeafdelingen nedlagt, og i 1991 blev alle kirurgiske sengepladser og skadestuen nedlagt. Sygehuset var herefter reduceret til to medicinske afdelinger med i alt 32 normerede senge, hvoraf 7 senge er til kirurgiske genoptræningspatienter. De kirurgiske læger og anæstesioverlægen blev overflyttet til Grindsted Sygehus og der blev oprettet en kirurgisk dagklinik, som betjenes af speciallæger fra Grindsted Sygehus.

Indtil 1992 havde sygehuset sin egen ledelse med forstander og administrator, men i løbet af 1993 blev sygehuset lagt sammen med Grindsted Sygehus, dog med eget budget. Ledelsen for de to sygehuse kom til at bestå af en sygehusdirektør, en chefsygeplejerske og en cheflæge.

Pr. 1. oktober 1995 blev der indført afdelingsledelse på Grindsted-Brørup Sygehuse.

I januar 2004 blev Brørup, Grindsted og Esbjerg sammenlagt til det nuværende Sydvestjysk Sygehus.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk